MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao MGH Mitsui Garden Hotel Taipei Zhongxiao

立即订房

交通资讯

交通资讯

交通资讯10652 台北市大安区忠孝东路三段30号
TEL +886-2-2781-1131 FAX +886-2-2781-1130

机场交通连接

机场交通连接

  • 从台北松山机场出发
    ・乘坐捷运文湖线、板南线约15分钟
    ・乘坐出租车约15分钟
  • 从台湾桃园国际机场出发
    ・乘坐桃园机场捷运、捷运板南线约60分钟
    ・乘坐出租车约45分钟
最优惠价格保证
MGH会员介绍